Puheterapia

Puheterapeutti tekee oman alansa tutkimukset, kuntoutusarviot, laatii kuntoutussuunnitelmat ja toteuttaa kuntoutuksen.

Puheterapeuttisella tutkimuksella selvitetään mahdolliset häiriöt puheessa, kielelliskognitiivisissa toiminnoissa, kielenkehityksessä, kommunikaatiotaidoissa, äänentuotossa ja nielemisessä.

Puheterapian tavoitteena on:

  • häiriöiden diagnisointi, häiriömekanismin sekä häiriön vaikeusasteen määrittäminen
  • kuntoutustarpeen ja –mahdollisuuksien arviointi
  • puheterapeuttisen kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta asiakkaan kokonaistilanne huomioiden
  • omaisten ja lähipiirin ohjaus ja neuvonta
  • kuntoutussuunnitelman laatiminen yhdessä kuntoutujan ja lähiomaisten, sekä mahdollisen kuntoutustiimin kanssa
  • jatkokuntoutuksen tarpeen arviointi ja järjestäminen kuntoutusjakson loppuessa

Puheterapeuttisen kuntoutuksen puitteissa pyritään kielelliskognitiivisten toimintojen, äänen- ja kommunikaatioon liittyvien häiriöiden kuntouttamiseen, lisäksi muun muassa lukihäiriöiden ja erinäisten oppimishäiriöiden sekä kehitykseen liittyvien kielelliskognitiivisten häiriöiden kuntoututtamiseen.

Toiminnan perustana on kunkin asiakkaan kohdalla, etenkin kielelliskognitiivisten ja kommunikatiivisten häiriöiden ollessa kyseessä, saavuttaa / ylläpitää optimaalinen kielelliskognitiivinen taso jolla selviytyä mahdollisimman hyvin ja itsenäisesti lähipiirissään, harrastuksissaan ja/tai opiskelu- ja työelämässä.

Pihlajalinna Munkkivuoressa puheterapeutti tarjoaa edellä mainittuja palveluita seuraavien häiriöryhmien puitteissa:
Aikuisneurologiset häiriöt (afasia, dysartria, dysphagia); hankittujen aivovaurioiden jälkitilat; aivoverenkiertohäiriöt (AVH), traumaattiset aivovammat (TBI), anoxiset aivovauriot, neurologiset sairaudet, dementia, Alzheimerin tauti. Näihin liittyvät kielelliskognitiiviset, puheen tuottoon, äänenkäyttöön ja kommunikatiivisiin valmiuksiin liittyvät häiriöt sekä nielemisvaikeus.
LuKi- ja oppimishäiriöt
Lasten viivästynyt puheen- ja kielenkehitys (neurologiset sairaudet, kehitykselliset häiriöt)
Kaksi- ja monikielisyyteen liittyvät kielelliskognitiiviset häiriöt
Änkytys ja sokellus
Äänihäiriöt
Artikulaatiohäiriöt

Yhteydenotot
Pia Setälä FM laill puheterapeutti
Pihlajalinna Dextra