ÄLÄ JULKAISE: Ikipihlaja Pappilanpuiston siirtyminen Tampereen kaupungin palvelutuotantoon

ÄLÄ JULKAISE!
X.10.2017

Ikipihlaja Pappilanpuisto siirtyy Pihlajalinnalta Tampereen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.3.2018. Me Pihlajalinnassa saamme luovuttaa kaupungille hyvin toimivan yksikön, jossa hoitajat ovat tehneet loistavaa työtä. Pappilanpuisto on Tampereen alueen halutuimpia yksiköitä asiakastyytyväisyydellä mitattuna.

Kun palvelutuotanto aikoinaan siirtyi Pihlajalinnalle, siirto toteutettiin liikkeenluovutuksena. Koko henkilöstö siirtyi aiemmalta palveluntuottajalta meille vanhoina työntekijöinä, työsuhteiden entisin ehdoin. Näin pitikin toimia, koska asiakkaat ja asiakkaiden palveluntarve pysyivät samoina ja palvelu jatkui katkeamatta siirron jälkeen.

Ikääntyneille ja muistisairaille pysyvyys ja sen tuoma turvallisuus ovat erittäin tärkeitä. Tehostetun palveluasumisen yksikössä tätä pysyvyyttä edustavat voimakkaimmin hoitajat. Tämän näimme erityisen hyvin asiakkaissamme, kun selätimme (LINKKI) Pappilanpuiston kriisiä mm. nimeämällä yksiköihin pysyvät omat hoitajat. Ikääntynyt muistisairas rakentaa luottamusta ja turvallisuutta aivan samalla tapaa kuin jokainen meistä – oppimalla vähitellen tuntemaan ihmiset ympärillään ja luottamaan.

Tampereen kaupunki on ilmoittanut neuvottelussa 25.9.2017, että he eivät katso palvelutuotannon siirron Pihlajalinnalta kaupungille täyttävän liikkeenluovutuksen periaatteita. Kaupungin perusteluna on se, että he aikovat uudistaa asiakkaille tuotettavan palvelun.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyinen tehostetun palveluasumisen yksikkö muutetaan palvelutaloksi ja kaupungin palvelutuote on nimeltään palvelutaloon tuotettava kotihoito. Todellisuudessa asiakkaat kuitenkin säilyvät samoina, heidän palveluntarpeensa pysyy samana ja palvelutuotanto jatkuu keskeytyksettä 1.3.2018 eli käytännössä kyse on edelleen tehostetusta palveluasumisesta.

On varmasti totta, että Tampereen kaupunki aloittaa yksikössä uuden palvelutuotteen kehittämisen, kun palvelutuotanto on siirtynyt heille. Muutokselle on ainakin taloudelliset perusteet, sillä kotihoidossa ei ole vanhuspalvelun laatusuosituksen mukaisia minimivaatimuksia henkilöstömitoitukselle. Todellisuudessa palvelutuote ei kuitenkaan muutu 1.3.2018, sillä kaupungin edustajat ilmoittivat neuvottelussa, että asiakkaiden sopimukset ja maksut eivät tule muuttumaan, vaan muutos tehdään uusien asiakkaiden kautta.

Tampereen kaupungin päätöksen vuoksi Pihlajalinnan on pakko aloittaa yhteistoimintalain luvun 8 mukaiset neuvottelut. Nämä neuvottelut voivat johtaa henkilöstön siirtymisen lisäksi henkilöstön sijoittumiseen konsernin muihin yksiköihin, osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen.

Kaupungin näkemys siitä, että liikkeenluovutuksen periaatteet eivät täyty eikä kaupungin tarvitse ottaa Pappilanpuiston henkilökuntaa siirrossa vanhoina työntekijöinä, on mielestämme erikoinen. Pihlajalinnan näkemys on, että Ikipihlaja Pappilanpuiston asiakkaat tulevat joka tapauksessa tarvitsemaan jatkuvaa apua ja tukea kaikissa toimissaan ympäri vuorokauden aivan samoin kuin nytkin, vaikka heitä hoitavat henkilöt ovat kaupungin palveluksessa. Nyt näyttää siltä, että kaupunki väistää työnantajavastuutaan ja Pappilanpuiston asukkaat joutuvat luopumaan kerralla kaikista tutuista hoitajistaan.

Arja Laitinen, palvelujohtaja, vanhuspalvelut