Serviceansvarig, Kristinestadt

Bottenhavets Hälsa söker en serviceansvarig i tillsvidare anställningsförhållande till rehabiliteringsavdelningen vid Kristinestads hälsostation.

Kristinestads rehabiliteringsavdelning är en trivsam enhet med 18 kundplatser som fungerar i förnyade utrymmen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad. Vi vårdar kunderna på ett rehabiliterande arbetssätt med respekt för deras självbestämmanderätt. Vi vill utveckla vårt arbete och vara stolta över det.
Som serviceansvarig har du till uppgift att leda och organisera den dagliga serviceverksamheten och personalen, säkerställa de anställdas kunskaper och allokera resurserna. I arbetet ingår också praktiskt arbete. Dessutom deltar du i stor utsträckning i utvecklingen av din enhet, budgeteringen samt i uppföljningen av kostnaderna och effekterna.

Den vi söker ska ha ska ha praktiska kunskaper inom geriatri och har intresse av att utveckla framtida hälso- och sjukvårdstjänster och verksamhetsmodeller i samarbete med personalen, ledningen och samarbetsparterna. Du har tillräckliga språkkunskaper för att fungera som förman för den tvåspråkiga arbetsgemenskapen.
Vi förutsätter sjukskötarexamen (YH) eller motsvarande examen på institutionsnivå), registrering i Valviras register över yrkespersoner samt vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Erfarenhet av och kunskaper inom förmansarbete anses som fördel.

Vi erbjuder:
o Ett intressant och viktigt arbete samt god introduktion i uppgifterna
o Självständigt arbete i en kunnig, sporrande och utvecklingsinriktad arbetsgemenskap
o Möjlighet att utveckla och skapa nya verksamhetsmodeller
o Moderna arbetsredskap och -metoder
o Goda personalförmåner, bl.a. omfattande företagshälsovårdstjänster, täckande fritidsolycksfallsförsäkring samt konditions- och kulturpass
o Pihlajalinnas anställda är också berättigade till att motionera till ett förmånligare pris på Forever-träningslokaler.
Dessa faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:
o Genuint intresse för att utveckla rehabiliteringsavdelningens verksamhet
o Ett glatt och energiskt arbetssätt
o Ett starkt lösningsinriktat verksamhetssätt och förmåga att leda med eget exempel
o Goda teamarbets- och arbetslivsfärdigheter

Kontaktuppgifter: serviceansvarig Eeva-Liisa Vainioranta, p. 040 8342531 och serviceschef Emma Selenius, p. 041 5476517.

Ansökningstiden går ut 27.4.2021. Ansökningsblanketten