Kotihoidon vastuulääkäri, Tampere

Haemme vakituiseen työsuhteeseen lääkäriä Tampereen kaupungin kotihoidon yksiköihin. Palvelun piiriin kuuluvat Viinikan, Härmälän, Kaukajärven, Pohjois- sekä Etelä-Hervannan kotihoitoyksiköt.

Vanhusten kotihoidon lääkärinä teet säännöllisiä käyntejä kotihoidon yksiköissä sekä puhelinkonsultaatioita yksiköiden henkilökunnalle. Kotikäyntien ja puhelinkonsultaatioiden lisäksi työ sisältää mm. asukkaan lääketieteellistä hoitoa ja sen suunnittelua koskevia hoitoneuvotteluita, hoitolinjauksia, lähetteitä, potilaan tarvitsemien todistusten ja lausuntojen tekemistä sekä yksikön lääkehoitosuunnitelmien hyväksymistä.

Tukena työssäsi toimii palvelun vastaava lääkäri sekä vastuulääkäreiden hallinnollinen esimies yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Vesamäki, 6‒7 kollegasta koostuva vastuulääkäritiimi ja Pihlajalinnan etälääketieteen yksikön palvelutiimi. Pihlajalinnan vastuulääkäritiimi tekee yhteistyötä Tampereen kaupungin kehittäjäylilääkärin kanssa. Ylilääkärin vastuulla on toiminnan ohjaus ja koordinointi.

Toivomme että olet geriatrian, yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkäri ja että sinulla vahva kokemus ikäihmisten hoidosta. Ammattitaidon lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittää omaa osaamista. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Vastuulääkärit osallistuvat HOTKE- ja KOHOTA-toimintaan. HOTKE-toiminnan tavoitteena on hoitotyön kehittäminen, verkostoituminen, tiedonjako ja ohjaus. Hoitotyön kehittämisen avulla pyritään takaamaan hyvälaatuinen ja tasapuolinen hoito eri palveluntuottajien yksiköissä. KOHOTA-toiminnan (kotihoidon hoitotyön kehittäminen) tavoitteena on kehittää osaamista kotihoidossa. Toimintatapana on hyvien käytänteiden jakaminen, uusien toimintamallien luominen sekä verkostoituminen.

Pihlajalinnan etälääketieteen yksikkö on tunnettu geriatrisen hoidon laadukkaana edelläkävijänä. Tarjoamme sinulle erinomaiset olosuhteet tehdä tärkeää työtä elämäntilanteesi huomioiden. Pihlajalinnalaisena sinulle avautuvat konsernimme monipuoliset koulutus- ja uramahdollisuudet. Panostamme työntekijöidemme viihtyvyyteen, oikeudenmukaiseen kohteluun ja mahdollisuuteen vaikuttaa itse omaan työhönsä.

Palkkaus muodostuu potilaskohtaisesta korvauksesta, joka kotihoidossa on seuraava:
Erikoislääkärille 27 €/potilas/kk, erikoistuvalle lääkärille 25 €/potilas/kk. Lisäksi oman yksikön ulkopuolisista päivystyksellisistä käynneistä maksetaan 80 €/h.

Kysy lisää! Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja:
Rekrytointiasiantuntija Anni Harju, anni.harju@pihlajalinna.fi, p. 040 901 3285
Rekrytointiasiantuntija Marika Pöyri-Pirkola, marika.poyri-pirkola@pihlajalinna.fi, p. 040 730 7657